Gaeilge 24

Ar an 29 Samhain ghlac daltaí na hidirbhliana páirt i nGaeilge 24. Labhair na daltaí as Gaeilge ar feadh 24 uair a'chloig agus eagraíodh imeachtaí éagsúla dóibh ar scoil. Ar maidin bhí cluichí eagraithe dóibh. Ghlac na daltái páirt sa chluiche "Comhairemh Síos " agus d'éirigh tharr barr leo. Ina dhiaidh sin bhí céilí ar siúl agus bhain gach duine taitneamh as. Tar éis lóin ghlac foirne páirt i dTráth na gCeist agus bronnadh duaiseanna ar na buaiteoirí. D'fhoghlaim na daltaí neart nathanna cainte nua ar an lá. Bhain gach dalta sult agus taitneamh as an lá. 'Beatha teanga í a labhairt."