Irish for 24 hour challenge

All TY Students participated in the Ceílís held on Gaelige Day, Wednesday 23rd of November.

Gaeige 24

Ghlac an idirbhliain páirt i nGaeilge 24 ar an 23 Deireadh Fómhaie. Deis iontach ab ea é an Ghaeilge a labhairt. Spreag sé daltaí agus múinteoirí cúpla focal a úsáid timpeall na scoile. 

TY Students took part in Gaeige 24 challenge to speak Irish for the day on Wednesday 23rd of November. Pupils enjoyed classes 'as Gaeilge', céilithe & tráth na gceist on the day, 'Beatha teanga í a labhairt'.